Кошик місцевих бюджетів поважчав у 2,2 рази

вкл. .

Протягом січня-вересня нинішнього року за податками, зборами та платежами, які ко­нтролюються органами держа­вної податкової служби, ДПІ у Макарівському районі до Зве­деного бюджету України мобі­лізовано коштів на загальну суму 48068,6 тис.грн., що на 18534,2 тис.грн, або на 62,8% більше, ніж за відповідний пері­од 2006 року.

До місцевих бюджетів на­дійшло 29392.8 тис.грн., що на 15961,9 тис.грн., або в 2,2 раза більше надходжень за січень-вересень 2006 року.

До Державного бюджету України надійшло 18675,8 тис.грн., що на 2572,3 тис.грн., або на 16% більше надхо­джень, ніж за відповідний пе­ріод 2006 року.

Податок з доходів фізичних осіб виконаний на 134,4 % (дода­тково одержано 5906,1 тис.грн.), на прибуток - на 106,6% (додат­ково одержано 197 тис.грн.).

Слова подяки на адресу сумлінних платників податків, які з розумінням ставляться до завдань, що стоять перед по­датковою службою, й гідно ви­конують свій громадський обов'язок, наповнюючи державну скарбницю, що дає можливість спрямувати більше коштів у наукову, медичну та освітню галузі. Це - ДП „Червоносло-бідський спиртовий завод" (ке­рівник Артюхов В.Я.), ТОВ „Слобода і КО" (Присяжнюк Н.В.), ТОВ „Потенціал" (Павловський О.М.), ВАТ „Потенціал" (ГерасименкоД.М.), НВП ,Деротехніка" (Богуславська Л.Й.), ДП ВАТ „Київхліб" Макарівський хлібозавод (Подоляк А.О.), ТОВ "Дніпропак" (Коцарь О.І.), ДП „Макарівське лісове госпо­дарство" (Рижук В.С.), ТОВ "Аеротехніка МЛТ" (керівник- Переваров С.Ю.).

За 9 місяців вони забезпе­чили 67,5 відсотка надходжень до державного бюджету. Ці під­приємства найбільші платники ПДВ. Від них надійшло 47,6%, або 3832,5 тис. грн. Всього по ДПІ надходження в порівняні з відповідним періодом минуло­го року збільшилися на 524,7 тис.грн., по податку на прибу­ток - на 1046,7 тис.грн.